Skip to content

Over Heldenbos

Peuteropvang Heldenbos biedt professionele opvang en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Wij staan voor opvang met passie waarbij het kind centraal staat. Voor ons is het belangrijk om een veilige, uitdagende en vertrouwde omgeving te creëren waar de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn.  Door het kind centraal te stellen, houden wij rekening met het feit dat ieder kind uniek is, eigen behoeftes heeft en dus een eigen benadering nodig heeft.  Kinderen krijgen de mogelijkheid om zich vanuit een veilige basis zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, aangepast aan de ontwikkelingsfasen, mogelijkheden en talenten van ieder individueel kind.

Bij peuteropvang Heldenbos leren wij kinderen samen te spelen, te delen en om te gaan met de regels van de groep. Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Kinderen krijgen hierdoor inzicht in hun eigen gevoelens en zien ze meerdere reactiemogelijkheden. Zo leren kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf. We bieden de kinderen activiteiten aan die de fantasie en verbeeldingskracht van kinderen stimuleren. Zo vergroten de kinderen hun vaardigheden en leren ze spelenderwijs, van en met elkaar. Daarnaast besteden wij aandacht aan de Islamitische achtergrond van de kinderen.

image_6483541