+316 28 48 46 25 info@heldenbos.nl

Over ons

Heldenbos is een kleinschalige peuteropvang gevestigd in de Islamitische basisschool Al Qalam in Gouda. De peutergroepen bestaan uit maximaal 15 peuters, onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers bieden goede zorg en begeleiding aan de peuters in een veilige en kindvriendelijke omgeving. 

Waarom Heldenbos Peuteropvang? 

Door onze kleinschalige opzet is het contact persoonlijk en kunnen wij goed inspelen op de individuele behoefte van kinderen en ouders. Klantvriendelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Onze organisatie heeft een islamitische identiteit. Wederzijdse aandacht en respect voor elkaar staan voorop. Wij benaderen ieder kind als een individu met unieke eigenschappen, talenten en mogelijkheden. Heldenbos voldoet aan de kwaliteitseisen van de Brancheorganisatie Kinderopvang en is als professionele, door de overheid erkende organisatie opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

VVE

 

 

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. VVE is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van 2 tot 6 jaar te verminderen. Met dit programma worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, zoals taal, sociale vaardigheden en de motorische ontwikkeling. Hierdoor kunnen deze kinderen beter voorbereid worden op de basisschool.

Onze pedagogisch medewerkers zijn allemaal VVE gecertificeerd en voldoen aan het vereiste taalniveau. Zij hebben daarvoor een training gevolgd waarbinnen vaardigheden eigen zijn gemaakt om de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.

Het consultatiebureau bepaalt of je kind extra aandacht nodig heeft het gebied van taal of andere vaardigheden en geeft de VVE indicatie af.

De kinderen met een VVE indicatie komen in totaal 16 uur op de peutergroep (8 uur regulier en 8 VVE uren).  De VVE uren worden door de gemeente vergoed.

Actief leren

PRETTIGE OMGEVING

ACTIEF LEREN

CREATIEF LEREN

LEKKER SPELEN